Twierdza w Silifke

Współrzędne GPS: 36.375999, 33.917000

Położenie w mieście: 

Pomimo średniowiecznego wyglądu twierdza w Silifke oraz wzgórze, na którym stoi, mają o wiele dłuższą historię, sięgającą co najmniej epoki brązu. Co więcej, na terenie twierdzy ciągle prowadzone są prace archeologiczne, które co roku przynoszą nowe informacje na temat tego terenu. Ponadto, z murów obronnych twierdzy rozciągają się wspaniałe widoki na miasto Silifke oraz rzekę Göksu, w której nurcie stracił życie cesarz Fryderyk I Barbarossa, władca Świętego Cesarza Rzymskiego i jeden z przywódców III wyprawy krzyżowej.

Twierdza w Silifke

Według odnalezionych zapisów hetyckich na wzgórzu, które obecnie góruje nad Silifke, wznosił się niegdyś zamek zbudowany w XIII wieku p.n.e. przez lud Ura, trudniący się handlem morskim i zamieszkujący terytorium antycznego Kanaanu (obecnie w Syrii), nazywane królestwem Ugarit. Twierdzę przebudował następnie władca Asyrii, Sargon II. W tym okresie, czyli w VIII wieku p.n.e. osada u stóp zamku nosiła nazwę Harrua.

Twierdza w Silifke

W okresie klasycznym i hellenistycznym osada znana była jako Koksion Oros, a na szczycie wzgórza wzniesiono świątynię poświęconą bogini Atenie o przydomku Kanetis. Świątynia przetrwała do czasów rzymskich. W okresie bizantyjskim, w VII wieku n.e., na wzgórzu zbudowano nową twierdzę, której zadaniem była ochrona brzegów Cylicji przed atakami arabskimi. W XII wieku stare zamczysko powiększono i przebudowano, uzyskując wygląd zachowany do naszych czasów. Od 1210 do 1230 roku zamek zajmował zakon joannitów.

Twierdza w Silifke

W okresie wczesnego imperium osmańskiego twierdza w Silifke stała się przyczyną długotrwałego sporu pomiędzy Osmanami a potężnym rodem Karamanidów, którzy od XIII wieku do 1483 roku zarządzali jednym z najstarszych i najbardziej znaczących bejlików - lokalnych państewek, które powstały po osłabieniu władzy seldżuckiej na terenach Anatolii. Ostatecznie twierdzę w Silifke zajął dla Osmanów generał Gedik Ahmet Pasza.

Twierdza w Silifke

Twierdza otacza teren o kształcie zbliżonym do elipsy. Niegdyś strzegły jej 23 bastiony, wzniesione na planie półokręgu. Do naszych czasów zachowało się 10 z tych wież. Długość zamku wynosi około 350 metrów, a jego szerokość to 100 metrów. Niegdyś fortecę otaczał wykop, ale nie był on nigdy wypełniany wodą.

Twierdza w Silifke

Na terenie twierdzy znajdują się pozostałości łukowo sklepionych galerii, magazynów, cystern oraz budynków mieszkalnych. Podróżnik osmański Evliya Çelebi wspominał w swoich dziennikach z podróży, że na terenie zamku stało około 60 domów oraz meczet z okresu panowania sułtana Bajazyda I Błyskawicy czyli z końca XIV wieku. W 2012 roku podczas prac archeologicznych prowadzonych przez doktora Ali Borana odkopane zostały fundamenty tego meczetu.

Twierdza w Silifke

Informacje praktyczne

Twierdza w Silifke położona jest na wzgórzu w zachodniej części miasta, na wysokości 155 metrów n.p.m. Od centrum Silifke, czyli z okolicy mostu rzymskiego, dzieli ją odległość około 2 km. Pod twierdzę można wejść piechotą lub wjechać samochodem.

Widok z twierdzy na Silifke

Co prawda mury twierdzy zostały niedawno odrestaurowane, ale teren nimi wyznaczony jest częściowo zarośnięty, a częściowo - niedostępny dla zwiedzających z powodu prowadzonych wykopalisk. Wstęp na twierdzę jest darmowy.

Teren wewnątrz twierdzy w Silifke

Powiązane artykuły: 

Powiązane relacje: