Geografia

Każdego podróżnika zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi geografii Turcji, jej regionów i najważniejszych miast. Ciekawym uzupełnieniem lektury mogą być też mapy i plany.