Architektura

W tej sekcji prezentujemy najciekawsze przykłady budowli z terenów Turcji. Znamienite przykłady osiągnięć architektonicznych ludzkości powstawały na tym obszarze od tysięcy lat i były dziełem rozwijających się tu cywilizacji. Często spotyka się w Turcji budowle, które są efektem oddziaływania na siebie i przenikania wpływów kulturowych i tradycji różnych ludów.