Karawanseraj İncir Han

Współrzędne GPS: 37.478500, 30.533501

Prowadząca z krainy jezior na południe, w kierunku wybrzeża śródziemnomorskiego droga D650 wiedzie przez teren antycznej krainy nazywanej Pizydią. Oprócz pozostałości wielu starożytnych miast, zlokalizowanych po obu stronach tej trasy, dużą atrakcję dla podróżników stanowią budowle dawnych zajazdów, nazywanych karawanserajami. Niektóre z nich zostały odrestaurowane, a inne powoli popadają w ruinę i zapomnienie. Do tej drugiej kategorii należy Figowy Karawanseraj (tr. İncir Han), zbudowany w I połowie XIII wieku.

Brama wjazdowa do karawanseraju İncir Han

İncir Han należy do kategorii karawanserajów sułtańskich, co oznacza, że wzniesiono go bezpośrednio na polecenie sułtana. W przypadku tej konkretnej budowli fundatorem był seldżucki sułtan Gıyaseddin Keyhüsrev II, co upamiętnia stosowna inskrypcja umieszczona na budowli.

Inskrypcja nad bramą karawanseraju İncir Han

Karawanseraj służył podróżnym od 1239 roku. Stanowił część sieci zajazdów dla podróżnych przemierzających trasę pomiędzy wybrzeżem Morza Śródziemnego a terenami leżącymi w głębi lądu oraz dalej w kierunku północnym. Na trasie tej zachowało się zresztą więcej karawanserajów, w tym leżące przy tej samej drodze, dalej na południe karawanseraje Kirkgöz Han oraz Evdir Han.

Ściana boczna karawanseraju İncir Han

W czasach swojej świetności karawanseraj İncir Han składał się z rozległego dziedzińca, zajazdu krytego dachem oraz położonych w pobliżu łaźni i fontanny. Budynek zajazdu wraz z dziedzińcem zajmował powierzchnię około 2750 metrów kwadratowych, jednakże z samego dziedzińca zachowały się do naszych czasów właściwie jedynie fragmenty fundamentów.

Fundamenty dziedzińca karawanseraju İncir Han

Obecnie w najlepszym stanie zachowany jest budynek samego zajazdu, zwrócony w kierunku południowym. Ma on formę budowli na planie prostokątnym, podzielonej na główną nawę oraz dwie nawy boczne.

Nawa główna karawanseraju İncir Han

Obie nawy boczne podzielone są na sześć mniejszych części, z których każda przykryta jest oddzielnym sklepieniem oraz posiada niewielkie okno. Sklepienia nad nawami bocznym zachowały się w dobrym stanie, natomiast zadaszenie nad nawą główną częściowo się zawaliło.

Nawa boczna karawanseraju İncir Han

Najbardziej dekoracyjną częścią karawanseraju jest jego brama wjazdowa. Znajduje się ona pod łukowym zadaszeniem w kształcie muszli. Przy podstawach obu końców łuku wyrzeźbione są postacie lwów. Na grzbietach tych zwierząt umieszczono symbole słońca z ludzką twarzą. Figura ta była symbolem herbowym sułtana Gıyaseddina Keyhüsreva II i była również umieszczana na monetach z okresu jego panowania.

Symbol herbowy seldżuckiego sułtana Gıyaseddina Keyhüsreva II

Nad samym wejściem znajduje się wspominana powyżej inskrypcja zawierająca informacje o fundatorze budowli. Dodatkowo cały portal jest bogato zdobiony wzorami kwiatowymi i geometrycznymi.

Inskrypcja nad bramą karawanseraju İncir Han

Karawanseraj został przebadany i opisany przez specjalistów w latach 1992-1993 oraz w roku 2000. Jednakże do tej pory nie zostały podjęte prace remontowe, a wnętrze budynku oszpecają graffiti. Podobno istnieją plany przekształcenia go w atrakcję turystyczną, być może w formie restauracji. Obecnie wstęp na teren budowli jest darmowy.

Zaniedbane wnętrze karawanseraju İncir Han

Położenie

Karawanseraj İncir Han leży nieopodal trasy D650 z Burdur do Antalyi. Aby do niego dojechać, należy z tej trasy skręcić w kierunku zachodnim w okolicy miejscowości Bucak (44 km na południe od Burdur, 83 km na północ od Antalyi). Zjazd jest oznaczony stosownym, brązowym kierunkowskazem. Po przejechaniu dalszych 2,5 km boczną drogą, nazywaną İncirhan Yolu, dojeżdża się wprost pod karawanseraj.

Kierunkowskaz do İncir Han

Powiązane artykuły: 

Powiązane relacje: