Hadrianopolis

Współrzędne GPS: 41.677299, 26.551500

Region: 

W miejscu, gdzie obecnie stoi miasto Edirne, w okresie starożytnym istniało rzymskie miasto Adrianopol. Zostało ono założone przez cesarza Hadriana w lokalizacji, w której uprzednio osiedlali się Trakowie. Hadrian rozwinął miasto, uczynił je stolicą prowincji Tracja i nadał mu własne imię - Hadrianopolis (czyli w wersji spolszczonej - Adrianopol).

Ruiny Adrianopola

Najlepiej zachowaną strukturą z okresu rzymskiego miasta jest Wieża Macedońska, która stanowiła fragment fortyfikacji dawnego Adrianopola.

Mury obronne Adrianopola

U stóp Wieży Macedońskiej znajduje się teren wykopalisk archeologicznych, prowadzonych od 1990 d0 2003 roku przez zespół archeologów pod kierunkiem profesora Şahila Yıldırıma.

Bizantyjski piec do wypalania ceramiki

Najbardziej charakterystyczne i dobrze widoczne struktury na tym terenie to odcinki murów obronnych. Pierwsza ich linia - tzw. mury Hadriana - została zbudowana w czasach rzymskich, w II wieku n.e. Druga linia umocnień oraz wieża obronna pochodzą z okresu bizantyjskiego, z X wieku n.e. i miały służyć obronie miasta przed atakami Bułgarów.

Mury obronne Adrianopola

Na terenie wykopalisk odkryto rzymski piec, służący do wypalania naczyń ceramicznych i pochodzący z I wieku n.e. Kolejny odkopany piec jest datowany na IV wiek n.e., ale został on poważnie uszkodzony podczas ataku Gotów.

Bizantyjski piec do wypalania ceramiki

Znajduje się tu również kilka pieców z X wieku n.e. czyli z okresu Bizancjum. Z tego samego okresu (X wiek n.e.) pochodzą ruiny kościoła na planie bazyliki.

Widok na kościół bizantyjski (po lewej) i piec bizantyjski (po prawej)

W pobliżu położona była nekropolia bizantyjska z VII-VIII wieku n.e., na terenie której badacze odkryli w sumie dziewięć szkieletów ludzkich oraz jeden szkielet psa. Według profesora Yıldırıma znalezione wokół grobów ślady wapna mogą świadczyć o tym, że osoby w nich pochowane zmarły wskutek epidemii. Nekropolia znajdowała się tuż poza obrębem murów obronnych miasta.

Mury obronne Adrianopola

Drobne znaleziska z czasów rzymskich, bizantyjskich i osmańskich, odkopane na terenie wykopalisk, znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Edirne.

Ekspozycja obiektów z Adrianopola w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Edirne

Informacje praktyczne

Wstęp na teren ruin dawnego Adrianopola był w 2013 roku darmowy. Na tym obszarze znajduje się wiele tablic informacyjnych, które częściowo są dwujęzyczne (turecko-angielskie), ale niestety niektóre przygotowano jedynie w języku tureckim.

Bazylika z okresu bizantyjskiego

W tureckiej prasie pojawiają się od czasu do czasu informacje o planowanej renowacji terenu wykopalisk i przygotowaniu tu tzw. archeoparku dla zwiedzających. Jednakże stan tego obszaru w 2013 roku nie wskazywał na prowadzenie obecnie jakichkolwiek prac w tym zakresie - teren był mocno zarośnięty, a tablice informacyjne - nadgryzione zębem czasu.

Mury obronne Adrianopola i współczesna zabudowa Edirne

Dojazd: 

Najważniejsze pozostałości po antycznej historii miasta znajdują się w samym centrum Edirne, tuż przy pięknym meczecie Üç Şerefeli i zaledwie 500 metrów od wpisanego na Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO meczetu Selimiye. Wejście na teren ruin antycznego Adrianopola położone jest za Wieżą Macedońską, od strony ulicy Mumcular Sokak.

Ekspozycja obiektów z Adrianopola w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Edirne

Powiązane artykuły: 

Powiązane relacje: